Phòng QLHSSV và TTrGD

PHÒNG QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 1, nhà C, trường Đại học Thành Đô - Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 0433 861 763 (máy lẻ: 101, 208)

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Được thành lập theo Quyết định số 27/TC-HC-KT ngày 28/04/2005 với tên gọi ban đầu là Phòng Quản lý sinh viên – học sinh; 01/08/2008 được đổi tên là Phòng QLSV&TTrGD theo Quyết định số 03/TC-HC-KT; ngày 27/05/2009 Trường Đại học Thành Đô được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô và Phòng cũng được kiện toàn lại theo Quyết định số 39/QĐ-ĐHTĐ ngày 01/6/2009 với tên gọi Phòng QLSV&TTrGD cho tới nay

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu việt

B. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN.

1. Chức năng.

Tham mưu và tổ chức thực hiện các Quyết định của Hiệu trưởng về công tác sinh viên.

2. Nhiệm vụ công tác Quản lý sinh viên

2.1. Tổ chức tiếp đón sinh viên trúng tuyển, quản lý các lớp sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp tạm thời.

2.2. Tổ chức tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú.

2.3. Tiến hành làm thẻ cho sinh viên sau thời gian nhập học.

2.4. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa theo nội dung: Học tập về nội quy, quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên, tìm hiểu về Nhà trường, ngành nghề.

2.5. Phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức triển khai giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuyên truyền phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong sinh viên.

2.6. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiến hành theo dõi việc học tập và rèn luyện sinh viên làm căn cứ đề xuất điểm chuyên cần, đánh giá điểm rèn luyện, xét điều kiện thi hết môn, thi tốt nghiệp, xét học bổng khuyến khích học tập; theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

2.7. Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích trong học tập và rèn luyện; kiến nghị hình thức kỷ luật đối với các trường hợp sinh viên vi phạm nội quy, quy định.

2.8. Nắm bắt kịp thời tình hình sinh viên; là đầu mối tập hợp các ý kiến phản ánh của sinh viên; định kỳ tổ chức đối thoại giữa Ban Giám hiệu, các phòng, ban, khoa, bộ môn với sinh viên; trả lời và giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên thuộc thẩm quyền.

2.9. Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện công tác Y tế trường học, phòng chống dịch, bệnh, khám sức khỏe đầu năm học và định kỳ.

2.10. Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên; giải quyết các thủ tục xin thôi học, tiếp tục học, xóa tên của HSSV.

2.11. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, Nhà trường quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên.

2.12. Phối hợp các đơn vị chức năng trong trường đảm bảo trật tự khu giảng đường, khu vực trường học và ký túc xá.

2.13. Cùng với các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền nơi trường đóng đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội.

2.14. Triển khai công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.15. Phối hợp với khoa quản lý công tác GVCN.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. CÔNG TÁC THANH TRA

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục trong phạm vi Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm, thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Hiệu trưởng về các nội dung: Mục tiêu, kế hoạch, chương trình, phương pháp giáo dục, tiến độ giảng dạy, hoạt động dạy và học; công tác cấp phát bằng, chứng chỉ; việc thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Nhà trường về giáo dục và đào tạo.

2.2. Thanh tra và kiểm tra công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp của giảng viên, tình hình chuyên cần của HSSV.

2.3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện qui chế, nội qui của trường đối với sinh viên.

2.4. Thanh tra, kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện dạy và học để đảm bảo chất lượng đào tạo.

2.5. Phối hợp với Ban thanh tra Nhân dân giải quyết các khiếu nại, phản ánh, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định thuộc phạm vi Nhà trường.

2.6. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

2.7. Thanh tra học kỳ, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh

2.8. Thanh tra theo yêu cầu của Hiệu trưởng

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1