Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh: Sử dụng 01 trong bốn phương thức xét tuyển sau.

Tổ hợp môn xét tuyển: (1) Toán, Lý, Hóa; (2) Toán, Hóa, Sinh; (3) Toán, Lý, Ngoại ngữ; (4) Hóa, Sinh, Địa

Hình thức xét tuyển

Ngưỡng điểm

  1. Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia do các Trường Đại học chủ trì

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Kết quả học tập trong 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12) của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành.

Hệ Đại học: Kết quả trung bình của các tổ hợp trên >=6.0

Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.

  1. Kết quả học tập năm lớp 12 của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành.
  1. Kết quả Bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quy định của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1