Phương thức tuyển sinh

Sử dụng 01 trong bốn phương thức xét tuyển sau

Tổ hợp môn xét tuyển: (1) Toán, Văn, tiếng Anh và (2) Văn, tiếng Anh, Địa.

Hình thức xét tuyển

Ngưỡng điểm

1. Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia do các Trường Đại học chủ trì

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Kết quả học tập THPT trong 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12) của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành

 

Hệ Đại học: Kết quả trung bình của các tổ hợp trên >= 6,0

Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT

3. Kết quả học tập năm lớp 12 của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành.

4. Kết quả Bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo quy định của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Đăng ký tuyển sinh
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1