Sứ mệnh - Tầm nhìn

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

"Trí - Năng - Nhân - Hòa"

Trí: Là phát triển Trí tuệ

Năng: Là nâng cao Năng lực

Nhân: Là rèn luyện Nhân cách

Hòa:  Là kiến tạo Hòa Hợp

      Trường Đại học Thành Đô hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp.

SỨ MỆNH CỦA ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

      Sứ mệnh của Trường Đại học Thành Đô là: Kiến tạo môi trường giáo dục giúp người học được học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân; Được dẫn dắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý “Trí - Năng - Nhân - Hòa”; Góp phần vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

TẦM NHÌN

     Tầm nhìn 2025, Trường Đại học Thành Đô trở thành một trong 5 trường đại học tư thục hàng đầu ở Việt Nam, phát triển vững chắc trên 6 trụ cột về "Công nghệ - Du lịch - Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản trị - Sức Khỏe"; Có uy tín trong đào tạo và hợp tác quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Giá trị cốt lõi của Đại học Thành Đô được kết tinh bởi:

“Chân - Chính - Chuyên - Chất”

Chân thành: Thái độ chân thành là nền tảng để tạo nên sự tin cậy, hợp tác, thân thiện, chia sẻ.

Chính trực: Hành xử chính trực tạo nên các chuẩn mực, sự tôn trọng và duy trì kỷ cương, nề nếp.

Chuyên nghiệp: Tác phong chuyên nghiệp thúc đẩy sự tiến bộ, xuất sắc vượt trội

Chất lượng: Hệ thống chất lượng mang lại sự hài lòng, gắn kết, hiệu quả và thành công.  


Các nội dung trong Triết lý giáo dục của Trường Đại học Thành Đô phù hợp yêu cầu đổi mới của đất nước; Thoả mãn nhu cầu của người học, của xã hội ở mọi thời đại: học để biết tư duy, học để làm việc có ích cho xã hội, học để hội nhập Quốc tế và trở thành công dân Toàn cầu; Bao trùm tinh thần chủ đạo của mục tiêu sứ mạng của Nhà trường; Là kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục của Nhà trường.

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1