Thư viện Đại học Thành Đô

17/04/2018

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Địa chỉ: Tầng 2,  nhà A              Điện thoại: 02433.861.763 máy lẻ 307

   Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô được thành lập theo quyết định số 160/QĐ/CĐCNTĐ ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô. Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 679/QĐ -TTg thành lập trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô. Chính vì vậy Trung tâm Thông tin - Thư viện hiện nay thuộc trường Đại học Thành Đô và được thành lập theo quyết định số 49/QĐ-ĐHTĐ của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô.

   Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại Học Thành Đô có tổng diện tích sử dụng hơn 1000m² - 6 phòng chức năng.

Mục tiêu hoạt động

   Tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, nhân văn...phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

Định hướng phát triển

   Tổ chức xây dựng Trung tâm theo mô hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại. 
Trước mắt, Trung tâm Thông tin - Thư Viện tiếp tục phát triển nguồn tài nguyên truyền thống là bản in giấy và nguồn tin điện tử, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, mở rộng liên kết trao đổi với các đơn vị bạn, khai thác hiệu quả các phương tiện hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường nói riêng và từng bước vươn ra đáp ứng các nhu cầu thông tin tư liệu cho các đối tượng khác trong khu vực.

   Một số hình ảnh của Trung tâm.

Không gian thoáng, tầm nhìn đẹp

Kho sách giáo trình, tham khảo

Máy tính kết nối Internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu

Tủ sách tiếng Hàn Quốc

Tủ sách văn học

 

Tủ sách từ điển, tra cứu

Tủ để báo, tạp chí

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ