Trung tâm Đào tạo Lái xe

 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

  Điện thoại: 04.22187792;                           Di động: 0911.269.222

  Email: laixethanhdo@thanhdo.edu.vn

 Fanpage: Đào tạo lái xe Thành Đô

 Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đô thuộc Trường Đại Học Thành Đô, được quy hoạch và xây dựng trên cơ sở uy tín, chất lượng, tận tâm vì học viên. Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đô luôn nhận được sự đánh giá cao từ chính người học.

 1. Chức năng : TTĐTLX có chức năng giúp Hiệu trưởng :

 - Tổ chức và thực hiện đào tạo mới lái xe các hạng.

 - Bổ túc chuyển hạng giấy phép lái xe các hạng.  

 - Hợp tác, liên kết, hợp đồng đào tạo lái xe với các cơ sở đào tạo lái xe.

 2. Nhiệm vụ :

 - Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe các hạng từ A1 đến E, F.

 - Tổ chức đào tạo nâng bậc, bổ túc tay lái cho các đối tượng có nhu cầu.

 - Tổ chức thực hiện việc biên sọan giáo trình, tài liệu, giáo trình môn học, cải tiến và đổi mới nội dung, phương

- Lên kế hoạch về giáo viên, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý giáo viên, học viên theo chương trình đào tạo của nhà trường. 

 - Quản lý giáo viên, học viên thuộc Trung tâm đào tạo lái xe.

 - Quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện : Xe Ô tô các hạng, nhà cửa, sân theo qui định của

 - Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thuộc các lĩnh vực của Trung tâm quản lý và

phải gắn đào tạo với sử dụng.

 - Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo trường.

 - Thực hiện các công việc khác khi được nhà trường yêu cầu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo lái xe.

 

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2017
Liên kết website
Upper Iowa University 1
solidworks
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
chuyen hang trung quoc ve viet nam
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1