Trung tâm truyền thông

       Trung tâm Truyền thông Trường Đại học Thành Đô thuộc quyền quản lí của Trường Đại học Thành Đô. Trung tâm ra đời nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ liên quan đến công tác truyền thông của Nhà trường.

 1. Chức năng

Quản lý, tổ chức thực hiện công tác truyền thông; biên tập, phát hành các ấn phẩm và quảng bá thương hiệu Trường Đại học Thành Đô.

 1. Nhiệm vụ
 2. Biên tập, phát hành ấn phẩm

Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản để xây dựng quy định làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực truyền thông; biên tập, phát hành ấn phẩm và quảng bá thương hiệu của Trường;

 1. Quản trị website

Quản lý, điều hành và phát triển website bản tiếng Việt và tiếng Anh. Chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh trên trang web. Sưu tầm, tập hợp, lưu trữ và quản lý khai thác kho tư liệu (hình, chữ, tiếng) của Trường;

 1. Biên tập, xuất bản tin tức
  Tham dự các sự kiện của trường, phụ trách  quản lí tin tức, cập nhật  tin tức, hình ảnh về tất cả các chương trình, sự kiện, hoạt động quan trọng của Trường Đại học Thành Đô.
 2. Kết nối thông tin qua mạng xã hội

Biên tập, chọn lọc đăng tải trên website: thanhdo.edu.vn và Bản tin nội bộ Trường và các trang mạng khác như: Facebook, fanpage, youtube…theo quy định của pháp luật;

 1. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Quy chuẩn hoá  và thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu Trường Đại học Thành Đô. Triển khai và theo dõi việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong toàn Trường.

 1. Chịu trách nhiệm nội dung thông tin truyền thông

Tổ chức các hoạt động về truyền thông, quảng cáo báo chí và phát triển giáo dục. Duyệt nội dung và tổ chức thực hiện các áp phích, băng rôn, biển hiệu và các việc liên quan đến thông tin, truyền thông;

 1. Phát hành tài liệu quảng bá

Phát hành các tài liệu giới thiệu về Trường tại các Hội thảo trong nước và quốc tế;

 1. Xây dựng hệ thống tư liệu quảng bá

Quảng bá các ngành, chương trình đào tạo. Xây dựng và thực hiện bộ tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu;

 1. Xuất bản bản tin nội bộ

Biên tập và đăng phát tin, bài liên quan tới các sự kiện của trường. Tổ chức biên soạn bản thảo, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị văn hóa, giáo dục: Kỷ yếu khoa học, Tập san và các tư liệu liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Trường.

 1. Thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học

Công bố tóm tắt các đề tài nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, các tài liệu sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt học thuật. Giới thiệu các công trình, tác phẩm sáng tác của giảng viên và sinh viên thuộc Trường;

 1. Quan hệ báo chí: 

Trích xuất và phân tích thông tin báo chí;

 Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với báo chí và giới truyền thông; Đảm nhận viết bài PR, thông cáo báo chí cho các sự kiện;

Phối hợp với các đơn vị thực hiện quản trị cơ sở hạ tầng truyền thông và việc đưa tin các hoạt động chuyên môn liên quan đến công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

 1. Quan hệ đối tác với doanh nghiệp: Khai thác các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp, các tổ chức bên ngoài nhằm hỗ trợ nâng cao công tác giáo dục.
 2. Tư vấn phát triển thương hiệu: Xây dựng các kế hoạch truyền thông ngắn hạn, dài hạn  cùng với các dịch vụ xây dựng bản sắc thương hiệu, nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của đơn vị.
 3. Truyền thông nội bộ: Tổ chức các chương trình, hoạt động truyền thông nội bộ trong Trường Đại học Thành Đô nhằm tạo ra một môi trường  làm việc tích cực, đề cao văn hóa giảng đường đại học.

Biên tập viên Huyền Sa - Trung tâm truyền thông ĐH Thành Đô

Xem thêm:

  - Thông báo tuyển sinh năm học 2018: Chi tiết 

  - Đại học Thành Đô qua ống kính sinh viên: Chi tiết

  - Chính sách học bổng và ưu đãi năm học 2018: Chi tiết

  - Đại học Thành Đô Ngôi trường Đại học đáng mơ ước: Chi tiết

  - Đại học Thành Đô - Địa chỉ uy tín đào tạo Ngành Du lịch: Chi tiết

  - Đại học Thành Đô - Trường ĐH yên tâm, tin cậy sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển: Chi tiết

 - Đại học Thành Đô - Đào tạo nhân tài tại Việt Nam, làm việc môi trường Quốc tế: Chi tiết

 - Đại học Thành Đô - Sinh viên khoa CNKT ÔTÔ nhiều lần được vinh danh trong cuộc thi về công nghệ ÔTÔ: Chi tiết

 - Đại học Thành Đô - Địa chỉ uy tín đào tạo Ngành Công nghệ thông tin: Chi tiết

 - Đại học Thành Đô - Sinh viên Xuất sắc Đại học Thành Đô được tuyển thẳng vào công chức: Chi tiết

 - Đại học Thành Đô - Điểm đến của các Diễn giả nổi tiếng: Chi tiết

Đại học Thành Đô tuyển sinh năm học 2018
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Trung tâm Solidworks Thành Đô
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Bana hill
Hướng Nghiệp
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1