Trường Đại học Thành Đô được công nhận là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn Quốc gia Chúc mừng năm mới 2022 xét học bạ 2021 ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ ĐẠT CHUẨN 3 SAO TRÊN BXH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASEAN Thạc sĩ Quản lý Kinh tế | Trường Đại học Thành Đô TS đào tạo theo DN 2020 Xét học bạ sau tốt nghiệp năm 2021

Bản sắc văn hóa & phong trào Đại học Thành Đô

Bản sắc văn hóa của Đại học Thành Đô được khái quát trong hai từ: Hòa Hợp. Đó là sự hòa hợp của các đặc trưng văn hóa... Hoạt động phong trào tại Đại học Thành Đô được tổ chức thường niên nhằm phát huy truyền thống, tăng cường gắn kết giữa cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường....

Giới thiệu
Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ