Học phí 2019 | Trường Đại học Thành Đô

02/03/2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHÍNH KHÓA.

I/ Hệ Đại học: 3.5 năm

► Số kỳ học: 07 học kỳ (bao gồm cả học kỳ thực tập tại doanh nghiệp – OJT); riêng ngành dược:  10 học kỳ (5 năm);

► Số lượng tín chỉ: 140 TC.

II/ Hệ cao đẳng: 2.5 năm

♦ Số kỳ học: 05 học kỳ (bao gồm cả học kỳ thực tập tại doanh nghiệp – OJT);

Số lượng tín chỉ: 110 TC.

Lưu ý: số tín chỉ mỗi học kỳ khoảng từ 18 - 22 tín chỉ; thay đổi phụ thuộc các học phần từng học kỳ.

HỌC PHÍ CÁC NGÀNH:

Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ  x  Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo.

- Học phí ngành Công nghệ thông tin, Ô tô, Điện – điện tử: 390.000 VNĐ/ tín chỉ.

- Học phí ngành Dược học: hệ ĐH 500.000 VNĐ/tín chỉ; hệ CĐ: 400.000 VNĐ/tín chỉ

- Học phí các ngành khác: hệ ĐH: 370.000 VNĐ/tín chỉ; hệ CĐ: 330.000 VNĐ/tín chỉ

Lưu ý: Học phí nộp vào đầu mỗi học kỳ. Học phí này có thể được điều chỉnh hàng năm, nhưng không quá 10% và mỗi năm chỉ tăng không quá 1 lần.

CÁC KHOẢN PHÍ CẦN NỘP KHI NHẬP HỌC:

Khi sinh viên làm thủ tục nhập học, đợt đóng học phí đầu tiên Nhà trường tạm thu các khoản, bao gồm:

1. Lệ phí giữ chỗ và nhập học: 2.000.000 VNĐ/sinh viên, nộp khi đăng ký giữ chỗ, đăng ký nhập học (trong Hồ sơ nhập học)

2. Các khoản nhà trường thu hộ – chi hộ (bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể …).

CÁCH THỨC NỘP:

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học:

Trực tiếp tại: Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm

                      Trường Đại học Thành Đô

                      Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức , Hà Nội

Hoặc nộp vào tài khoản của trường, thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: Trường Đại học Thành Đô

Số tài khoản:  113000146722

Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Nam Thăng Long

Nội dung chuyển khoản (chọn 1 trong 3 mẫu):

 Họ tên – số CMND – Phi dang ky nhap hoc
 Họ tên – số CMND – Hoc phi HK1
 Họ tên – số CMND – Phi DKNH va HP HK1

Địa chỉ:

Trường Đại học Thành Đô;

Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội;

Hotline: 1900.234.565 / 094.191.3658

Facebook: Trường Đại học Thành Đô

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ