Đại học Thành Đô

Giới thiệu

Home » Viện Nghiên cứu giáo dục và Chuyển giao tri thức

Viện Nghiên cứu giáo dục và Chuyển giao tri thức

Viện Nghiên cứu giáo dục và Chuyển giao tri thức (Institution for Research on Education and Knowledge Transfer) gọi tắt là Viện REK được thành lập dựa trên tiền thân là nhóm Nhóm Nghiên cứu Đổi mới Khoa học giáo dục Reduvation vào tháng 02/2023.

Các hoạt động chính của viện gồm có:

 • Nghiên cứu cơ bản
 • Tổ chức sự kiện học thuật
 • Hợp tác và phát triển các dự án chuyển giao tri thức
 • Xây dựng thương hiệu học thuật của trường Đại học Thành Đô

Tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong Nhà Trường, Viện Nghiên cứu giáo dục và Chuyển giao tri thức là một bộ phận không thể thiếu. Trường Đại học Thành Đô chú trọng đến phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, hướng mục tiêu  đào tạo mỗi lớp sinh viên ra trường góp phần thúc đẩy sự phát triển đó.

Viện tập hợp các Nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và đội ngũ chuyên môn để nghiên cứu, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu phát triển của Trường Đại học Thành Đô. 

Một số đối tác chính

 • Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Nhóm nghiên cứu mạnh Khoa học giáo dục và Chính sách, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • IGroup Việt Nam 
 • Báo Khoa học và Phát triển, Bộ Khoa học và Công nghệ 
 • Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán 
 • Ivy Prep Education
 • Viện Phát triển Giáo dục Khai phóng Libero 
 • Trường Đại học TARC UMT, Malaysia 
 • Trường Đại học UTP, Malaysia 
 • Liên minh Tài nguyên Học thuật và Xuất bản Học thuật (SPARC)
 • Hiệp hội các nhà biên tập khoa học của Châu Âu (EASE)

Liên hệ

Email: rek.institute@thanhdouni.edu.vn

0934 078 668