Đại học Thành Đô

Hệ thống Đào tạo

Home » Hệ thống đào tạo

Các chương trình đào tạo nổi bật

Mô hình đào tạo Nhà trường – Doanh nghiệp

Ngoài các giờ thực hành trong phòng thí nghiệm, xưởng thực hành tại trường, sinh viên trường Đại học Thành Đô có 1 năm thực tập hưởng lương tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là khoảng thời gian giúp sinh viên ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội việc làm trong nước và quốc tế.

Tìm hiểu thêm

Tuyển sinh Đại học

0934 078 668