Đại học Thành Đô

Home » ChatGPT sẽ là thách thức lớn với giáo viên

ChatGPT sẽ là thách thức lớn với giáo viên

03/02/2023

Theo các chuyên gia, học sinh cần xác định mục đích trước khi sử dụng ChatGPT, còn giáo viên cần thay đổi để “thích nghi” với AI này. 

Tin tức khác

0934 078 668