Đại học Thành Đô

Home » Cơ sở dữ liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu miễn phí

16/04/2020

16/04/2020
<!–59
19–>

CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ

Với tình hình dịch Covid-19 đang có những chuyển biến phức tạp trên toàn cầu, mọi hoạt động hầu như đều bị hoãn để thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ ban hành. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội đồng nghĩa với việc học sinh và sinh viên trên cả nước vẫn tiếp tục được nghỉ học. Dạy và học online đang là phương pháp được các trường học áp dụng triệt để. Thư viện trường Đại  học Thành Đô xin được giới thiệu một số địa chỉ truy cập và tải tài liệu miễn phí để cán bộ, giảng viên và sinh viên sử dụng trong việc giải trí, học tập và nghiên cứu.

1. Tổ chức phi chính phủ Room to Read hoạt động chính thức trong lĩnh vực giáo dục tại các cộng đồng có thu nhập thấp tại 16 quốc gia (Việt Nam, Lào, Cambodia, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Jordan, Nam Phi, Rwanda, Tanzania, Zambia, Grenada, Honduras)

Trang web gồm các cuốn sách dành cho trẻ em đang ở giai đoạn tiểu học với các hỗ trợ về phát triển ngôn ngữ và giai đoạn trung học với các hỗ trợ cho giáo dục nữ sinh. Đường dẫn truy cập: https://literacycloud.org/

2. Common Sense

Là tổ chức phi lợi nhuận chuyên cải thiện cuộc sống của trẻ em. Trang Web đưa ra đánh giá về các bộ phim, cuốn sách, trò chơi điện tử theo từng độ tuổi để cha mẹ có lựa chọn tốt hơn cho con mình.

Đường dẫn truy cập: https://literacycloud.org/

3.   Đại học Khoa học Tự nhiên –  Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở, cung cấp 3.025 tài liệu điện tử toàn văn gồm 554 luận án tiến sĩ và 2.471 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33106

4.   Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ iệu truy cập mở của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.856 tài liệu điện tử toàn văn gồm 496 luận án tiến sĩ, 1.918 luận văn thạc sỹ, 139 khóa luận tốt nghiệp và 303 tài liệu của Trung tâm Trung Quốc học thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33107

5.   Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 1.745 tài liệu điện tử toàn văn gồm 32 luận án tiến sĩ và 1.713 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33108

6.   Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.117 tài liệu điện tử toàn văn gồm 25 luận án tiến sĩ và 2.090 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33109

7.   Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 4.157 tài liệu điện tử toàn văn gồm 58 luận án tiến sĩ và 4.099 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33141

8.   Trường đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường ĐH Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.701 tài liệu điện tử toàn văn gồm 83 luận án tiến sĩ và 2.618 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33142

9.   Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.997 tài liệu điện tử toàn văn gồm 91 luận án tiến sĩ và 2.906 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33720

10.   Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 156 tài liệu điện tử toàn văn gồm 51 khóa luận tốt nghiệp, 104 tham luận hội nghị – hội thảo và 01 công trình khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10827

11.   CSDL sách, giáo trình của ĐHQG Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 5.240 tài liệu điện tử toàn văn thuộc bản quyền của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17744

12.   CSDL tài liệu Việt Nam học

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 1.438 tài liệu điện tử toàn văn về lĩnh vực Việt Nam học.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

13.   Project Gutenberg

Gutenberg là kho sách văn học vĩ đại của thế giới, cung cấp hơn 54.000 sách điện tử miễn phí cho phép truy cập trực tuyến.

Đường dẫn truy cập: https://www.gutenberg.org/

14.    ERIC

Eric là một thư viện trực tuyến về thông tin và nghiên cứu giáo dục, do Viện Khoa học Giáo dục (IES – Institute of Education Sciences) của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ bảo trợ.

Đường dẫn truy cập: https://eric.ed.gov/

15.   Tạp chí khoa học trực tuyến Việt Nam (VJOL): 

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. 

Đường dẫn truy cập: http://www.vjol.info/index.php/index/index

16. Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc

Thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban thư ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Bộ CSDL với 28 chủ đề, tiêu biểu như: Hòa bình và an ninh thế giới; Nhân quyền; Trẻ em; Biến đổi khí hậu; Ma túy, tội phạm; Liên Hợp quốc và các chủ đề về Kinh tế, Văn hóa, Xã hội.

Đường dẫn truy cập: https://www.un-ilibrary.org/

17. Thư viện trực tuyến của  Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU – International Telecommunication Union)

Thư viện trực tuyến của  Liên minh Viễn thông quốc tế bao gồm bộ CSDL gồm 12 chủ đề với hàng ngàn tài liệu về Công nghệ thông tin và Truyền thông, Viễn thông.

Đường dẫn truy cập: https://www.itu-ilibrary.org/

18. Nguồn tài nguyên khóa học mở của Viện Công nghệ Massachusetts – MIT

Trang web cung cấp hơn 2500 courses (nội dung giảng dạy) do Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ (MIT-Massachusetts Institute of Technology) tài trợ. Nguồn học liệu bao gồm bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm để người dùng tin có thể tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của mình

Đường dẫn truy cập: https://ocw.mit.edu/index.htm

19. Thư viện số về luận văn, luận án của Viện Công nghệ Massachusetts – MIT

Bộ sưu tập cung cấp khả năng truy cập đến nguồn luận văn, luận án đa lĩnh vực của Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ) 

Đường dẫn truy cập: https://dspace.mit.edu/

20. Nguồn tin khoa học về dịch bệnh COVID-19

Cơ sở cung cấp tài nguyên học thuật uy tín và tập hợp nhiều nguồn tài nguyên miễn phí với nhiều thông tin khoa học cập nhật liên quan đến COVID-19:

1. http://pubs.acs.org/coronavirus

2. http://librarylearningspace.com/free-resources-2019-novel-coronavirus-2019-ncov/

3. https://www.stm-assoc.org/about-the-industry/coronavirus-2019-ncov/

4. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscentsci.0c00272?ref=hero

5. http://app.acspubs.org/e/es?s=1913652004&e=879161&elqTrackId=3e1a3b7205ad40e89b479e4c3651471e&elq=8562ff94bd344fb1bce9f44546d41721&elqaid=12146&elqat=1?ref=acswechat

6. https://pubs.acs.org/page/esthag/vi/coronavirus-survival-behavior

7. https://pubs.acs.org/page/jceda8/vi/teaching-chemistry-online

8. https://cen.acs.org/sections/Tracking-the-novel-coronavirus.html

9. https://www.morressier.com/acs-scimeetings

10. https://axial.acs.org/2020/03/16/environmental-transmission-and-control-of-covid-19-est-special-issue-call-for-papers/

11. https://pubs.acs.org/page/jceda8/vi/teaching-chemistry-online

                                            Nguồn tham khảo: Internet, thư viện Đại học Tôn Đức Thắng.

Tin tức khác

0934 078 668