Hội thảo Khoa học Quốc Gia - “Đổi mới hoạt động ở các trường ĐH tư thục VN: Từ chính sách đến thực tiễn”

04/08/2020

1. Mục đích
- Tạo diễn đàn thảo luận, trao đổi học thuật, công bố các kết quả nghiên cứu về chủ đề hiệu quả hoạt động ở các trường đại học tư thục Việt Nam trong  bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học và “bình thường mới” sau đại dịch Covid-19, trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.
- Chia sẻ các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm từ góc độ chính sách và thực tiễn về việc nâng cao hiệu quả hoạt động ở các trường đại học tư thục Việt Nam.

- Tạo điều kiện cho giảng viên, cán bộ, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Thành Đô được giao lưu, học hỏi từ các nhà khoa học trong nước; góp phần quảng bá các hoạt động của Trường Đại học Thành Đô.
- Tạo môi trường khoa học dân chủ, cởi mở, thân thiện giữa cán bộ, giảng viên và người học của Nhà trường với các nhà khoa học trong cả nước.
Đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học tại đây! 

2. Nội dung:
Nội dung của Hội thảo bao gồm các báo cáo (bài nghiên cứu thực nghiệm, bài chia sẻ kinh nghiệm thực tế, bài tổng kết lý thuyết hoặc bình luận, nêu quan điểm) liên quan đến các vấn đề sau của giáo dục đại học tư thục:

- Phát triển chương trình đào tạo;
- Đổi mới dạy và học;
- Công nghệ trong giáo dục đại học (edtech, online learning, blended learning);
- Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng;
- Nghiên cứu khoa học;
- Chuyển giao tri thức và công nghệ;
- Kinh nghiệm quốc tế và quốc tế hóa;
- Mô hình hoạt động và quản trị nhà trường;
- Mối quan hệ giữa trường đại học tư và chính phủ, khu vực công;
- Tuyển sinh, truyền thông và quảng cáo;
- Xếp hạng đại học;
- Triết lý phát triển giáo dục đại học tư thục;
- Giáo dục đại học tư thục trong bối cảnh “bình thường mới” sau Covid-19;
- Các chủ đề liên quan khác.

3. Thời gian (dự kiến), địa điểm
Từ 8h00 đến 12h00 (Thứ Sáu - ngày 27 tháng 11 năm 2020).
-  Địa điểm: Hội trường tầng 8 Nhà C, Trường Đại học Thành Đô.

4. Thành phần tham dự
-  Ban Giám hiệu, Hội đồng trường;

- Các khách mời;
- Các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước;
-  Các tác giả và nhóm tác giả có bài viết, bài báo cáo tham luận;
-  Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Thành Đô.

5. Ban Chuyên môn
+ PGS. TS. Vũ Quốc Chung, Nguyên Vụ trưởng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng Ban. 
+ PGS.TS. Trần Đăng Bộ, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thành Đô, Phó trưởng ban;
+ PGS.TS. Trần Hữu Dào, Viện Trưởng - Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Thành Đô, Ủy viên;
+ TS. Nguyễn Tiến Trung, Phó Tổng biên tậpTạp chí Giáo dục Việt Nam, Ủy viên;
+ TS. Phạm Hùng Hiệp, Giám đốc Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, Ủy viên. 

6. Các mốc thời gian
- Hạn gửi đăng ký kèm tóm tắt nội dung bài viết: Ngày 15/10/2020

-Trả lời về bài viết: Ngày 25/10/2020

Gửi bài viết toàn văn: Ngày 09/11/2020

- Thời gian tổ chức: 8h00 đến 12h00 Ngày 27/11/2020
7. Yêu cầu về đăng ký và tóm tắt nội dung
- Trong đăng ký tác giả ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, số điện thoại, email để Ban tổ chức liên hệ khi cần thiết.
- Tiêu đề báo cáo: không quá 30 từ;
- Tóm tắt nội dung dự kiến báo cáo: 250-300 từ.

8. Ngôn ngữ,  hình thức và quy cách trình bày báo cáo toàn văn
- Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh  
- Hình thức trình bày báo cáo: theo quy định của Tạp chí giáo dục, xem tại https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/about/Mau-trinh-bay-bai-viet.html

9. Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo
 - Thời lượng báo cáo: Mỗi báo cáo trình bày 10 phút, thảo luận 05 phút.
- Tác giả chuẩn bị Slide trình bày tại Hội thảo theo yêu cầu của Ban tổ chức. (Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh)

10.  Xuất bản và công bố

Bài viết của các tác giả do Ban nội dung lựa chọn, nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng sẽ được biên tập, phản biện và đăng toàn văn số đặc biệt của Tạp chí Giáo dục Việt Nam (Tạp chí trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận 1 điểm; website: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/).

Các bài viết tốt bằng tiếng Anh sẽ được ban chuyên môn của Hội thảo góp ý và tư vấn để gửi tạp chí quốc tế (ISI, Scopus) phù hợp.

11. Địa chỉ nhận bài và thông tin liên hệ
- Nguyễn Thị Hảo (Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, Ủy viên thư ký), địa chỉ email: research@thanhdo.edu.vn ; điện thoại: 0982.951.202

Đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học tại đây! 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ