Đại học Thành Đô

Home » KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BLISS EDUCATION

KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BLISS EDUCATION

22/11/2023

Tại trường Đại học Thành Đô, khởi nghiệp không chỉ là một khái niệm đơn thuần mà còn được đưa vào chương trình đào tạo và trở thành một môn học riêng biệt dành cho tất cả sinh viên từ năm nhất, cung cấp kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, tài chính và khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo và làm chủ của sinh viên. 

Trường Đại học Thành Đô chủ động kết nối với các tổ chức trong giáo dục đào tạo hướng đến hợp tác xây dựng và phát triển các dự án nhằm khuyến khích tinh thần “Dám nghĩ – Dám làm” – tư duy khởi nghiệp và thành lập CLB nâng cao năng lực khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên.

Bliss Education là tổ chức với các dự án hỗ trợ sinh viên các trường Cao Đẳng Đại học tại Việt Nam hình thành và nâng cao năng lực khởi nghiệp thông qua mô hình trải nghiệm giáo dục số, một trong số các dự án nổi bật là “Kỳ lân xưng bá” mà sinh viên Thành Đô đã có cơ hội được học tập và trải nghiệm. Bliss Education chú trọng tư duy về Khai mở Tư duy Tài chính, kỹ năng học tập, làm việc áp dụng thực tiễn, cung cấp phương pháp theo khoa học não bộ, dạy và học bằng trải nghiệm thực tế thông qua 3 bộ giáo cụ tư duy: cờ Diamond, cờ Be Rich, cờ Unicorn mô phỏng từ thực tế, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.

Thông qua ký kết hợp tác với Công ty CP Bliss Education, Trường Đại học Thành Đô hướng đến mở rộng chương trình khởi nghiệp toàn diện và chuyên sâu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và tăng cường tính ứng dụng và trải nghiệm cho sinh viên.

Thông tin Lễ ký kết hợp tác:

    • Thời gian: 14h00, Thứ Bảy, ngày 25/11/2023
    • Địa điểm: Hội trường Hoa Hồng

Kính mời Quý Thầy/ Cô tham dự.

Tin tức khác

0934 078 668