Đại học Thành Đô

Home » Nội quy thư viện

Nội quy thư viện

17/04/2018

17/04/2018
<!–59
19–>

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của Trường Đại học Thành Đô (gọi chung là bạn đọc) đều được sử dụng Thư viện.

2. Bạn đọc đến Thư viện trang phục lịch sự, giữ trật tự và vệ sinh chung.

3. Xuất trình Thẻ sinh viên, Thẻ cán bộ, Thẻ giảng viên, Thẻ nhân viên khi vào Thư viện. Không sử dụng Thẻ của người khác.

4. Để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Tự quản lý tiền, tư trang, giấy tờ cá nhân và các vật dụng có giá trị khác.

5. Không mang đồ ăn, vật dụng dễ gây cháy, nổ, chất kích thích, chất bị cấm, văn hóa phẩm độc hại vào Thư viện.

6. Có ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản của Thư viện, tuân thủ các chỉ dẫn của Cán bộ thư viện.

II. SỬ DỤNG TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

1. Đọc tại chỗ:

– Tài liệu mang về chỗ ngồi không quá 02 tài liệu (Tài liệu đọc tại chỗ gồm: Sách tham khảo, tra cứu, từ điển, giáo trình, đồ án, khóa luận, báo, tạp chí).

2. Mượn về nhà:

– Số lượng mượn tối đa 03 cuốn/bạn đọc, thời gian mượn không quá 10 ngày đối với sách tham khảo, tra cứu, từ điển và 01 học kỳ đối với sách giáo trình. Hết thời hạn được mượn, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, bạn đọc phải mang tài liệu đến xin gia hạn. Mượn cuốn sách nào bạn đọc phải đặt cọc số tiền tương ứng với giá trị của cuốn sách đó theo giá bìa hoặc do Cán bộ thư viện quy định. (Đặt cọc chỉ áp dụng với bạn đọc là sinh viên).

– Kiểm tra tình trạng tài liệu khi mượn – trả, nếu phát hiện bị rách, hỏng, thiếu trang, gạch xóa, bôi bẩn, phải báo ngay cho Cán bộ thư viện để xử lý.

3. Sử dụng Thư viện điện tử:

– Chỉ sử dụng máy tính và đường truyền Internet cho mục đích học tập và nghiên cứu.

– Tài liệu điện tử, giáo trình điện tử: Truy cập, tải về và sử dụng theo chỉ dẫn.

III. CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

1. Lấy cắp, chiếm dụng, đánh tráo, làm mất, làm hư hại tài liệu và các tài sản khác của Thư viện (kể cả các hành vi: bôi bẩn, viết, vẽ, gạch, xóa… lên tài liệu, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Thư viện).

2. Sao chụp trái phép tài liệu của Thư viện.

3. Sử dụng máy tính, đường truyền Internet của Thư viện truy cập vào các trang Web có nội dung không lành mạnh; các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về việc sử dụng Internet nơi công cộng.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

– Tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, bạn đọc sẽ bị xử lý theo quy định, quy chế của Nhà trường hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC: TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

                                                SÁNG TỪ 8H00 ĐẾN 11H30

                                                CHIỀU TỪ 13H00 ĐẾN 16H30

0934 078 668