Đại học Thành Đô

Home » TẠP CHÍ KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU HAI NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

TẠP CHÍ KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM SAU HAI NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

31/07/2023

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển – Trường Đại học Thành Đô chính thức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học/ Nhân học tính điểm cho các bài báo khoa học từ năm 2023.
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển (ISSN 2815-570X, tên tiếng Anh: Journal of Scientific Research and Development – JSRD) là cơ quan báo chí thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học, công nghệ của Trường Đại học Thành Đô. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động từ năm 2022.

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển xuất bản theo định kỳ (một năm 04 kỳ), với mục đích: Công bố và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới nhất của Trường Đại học Thành Đô, của Việt Nam và thế giới; Thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn; Cung cấp cơ sở khoa học về lý luận và thực tiễn phục vụ cho các cơ quan, tổ chức tham khảo, nghiên cứu trong quá trình hoạch định chiến lược, chính sách, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển. Đồng thời, JSRD là diễn đàn trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong nước và quốc tế.

Tạp chí NCKH&PT là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ Trường Đại học Thành Đô

Tạp chí JSRD được xuất bản bằng cả 2 ngôn ngữ Việt – Anh. Tính đến nay, Tạp chí đã xuất bản được 04 số với gần 50 bài báo khoa học được viết bởi đội ngũ các nhà khoa học trong và ngoài nước. Các chuyên mục được đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng các công bố khoa học nhằm thực hiện tốt chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới tới bạn đọc. Trong quá trình xuất bản học thuật, Tạp chí đã tuân thủ nghiêm túc theo đúng các yêu cầu của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về tiêu chuẩn của một Tạp chí Khoa học.

Hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển đã đáp ứng được những tiêu chí sau:

  1. Có hệ thống online để quản lý và phản biện peer-reviews các bài viết theo chuẩn quốc tế: Sử dụng phần mềm Open Journal Systems tại địa chỉ https://jsrd.thanhdo.edu.vn/
  2. Các bài báo đều có mã định danh DOI theo chuẩn quốc tế; đã được chỉ mục hóa trong danh mục Metadata CrossRef (http://www.crossref.org), với DOI Prefix là 10.58902.
  3. Hội đồng biên tập có sự tham gia của nhiều nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước, trong đó có gần 30% là nhà khoa học là đang công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại nước ngoài. Mỗi số tạp chí có 50% bài viết bằng tiếng Anh và không quá 40% bài viết là của tác giả công tác tại cơ quan chủ quản Tạp chí.
  4. Các bài viết đều được kiểm soát đạo văn nghiêm ngặt bằng phần mềm Turnitin.
  5. Các bài viết đều ghi rõ ngày nộp bài, ngày phản biện, ngày tác giả sửa, ngày duyệt đăng.
  6. Tạp chí có chính sách truy cập mở (open access) để mở rộng quảng bá kết quả công bố khoa học, tăng số lượng trích dẫn bài viết.
  7. Tạp chí không có quảng cáo, không ghi học hàm, học vị đối với tác giả, theo đúng thông lệ quốc tế.
  8. Tạp chí xuất bản đều đặn 4 số/1 năm.
  9. Các bài báo được format và trích dẫn theo chuẩn APA của Hội Tâm lý Hoa kỳ.
  10. Danh mục tài liệu tham khảo của các bài báo được kiểm soát, sắp xếp bằng phần mềm Mendeley phiên bản mới nhất.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, JSRD đã xác định mục tiêu chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng của các bài báo khoa học. Nội dung của các số Tạp chí được phân bổ hợp lý vào các chuyên mục: Chiến lược, chính sách và pháp luật; Khoa học, giáo dục và công nghệ; Kinh tế xã hội; Khoa học sức khỏe; Thực tiễn – Kinh nghiệm. Trong đó, JSRD ưu tiên công bố các kết quả nghiên cứu mới, có tính cấp thiết và có những đóng góp tích cực trong việc giải quyết, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong thực tế. Các bài viết được đăng tải trên các số của Tạp chí không chỉ mang tính khoa học nghiên cứu cơ bản đơn thuần, mà hướng tới khoa học ứng dụng, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là một nỗ lực của JSRD trong việc khẳng định chất lượng nội dung của các bài viết được xuất bản trên Tạp chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hội nhập quốc tế và phấn đấu tiến tới được công nhận trong danh mục ACI và Scopus trong tương lai. 

Một số nhà khoa học trong Hội đồng biên tập và Cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển tại Buổi gặp mặt Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhờ những đóng góp tích cực của Hội đồng biên tập và mạng lưới cộng tác viên, đặc biệt là có sự hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa của BGH Trường Đại học Thành Đô, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Phát triển đã không ngừng trưởng thành. Mới đây, Tạp chí đã vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học/ Nhân học tính điểm cho các bài báo khoa học.

Việc được Hội đồng Giáo sư Nhà nước liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học/ Nhân học tính điểm cho các bài báo khoa học sẽ là động lực giúp Tạp chí NCKH&PT không ngừng đổi mới, không ngừng tự hoàn thiện và thu hút sự quan tâm, hợp tác của các nhà khoa học trong và ngoài nước, với những công trình nghiên cứu chất lượng cao. Từ đó, có thể phát huy thật tốt vai trò công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới nhất tới cộng đồng nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Thông tin liên hệ:

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT (JSRD)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ, Km15 – QL32 – Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 02433 861 601 (máy lẻ 107).

Email: journal@thanhdouni.edu.vn

Website:  https://jsrd.thanhdo.edu.vn/

Theo Tạp chí Giáo dục

Tin tức khác

0934 078 668