Đại học Thành Đô

Home » THÊM MỘT TRƯỜNG THAM GIA MẠNG LƯỚI SÁNG KIẾN BỀN VỮNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THÊM MỘT TRƯỜNG THAM GIA MẠNG LƯỚI SÁNG KIẾN BỀN VỮNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

04/08/2023

Đây là sáng kiến hợp tác mở giữa nhiều tổ chức của Liên Hợp Quốc và cộng đồng giáo dục đại học, được công bố trước thềm Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) vào năm 2012.  

Với việc tham gia vào cộng đồng HESI, Trường Đại học Thành Đô sẽ có cơ hội tham gia vào các nhóm hành động, được cập nhật về các hoạt động và tham gia vào các sự kiện, hội thảo và các hoạt động liên quan khác. Việc gia nhập mạng lưới cộng đồng HESI đánh dấu bước tiến quan trọng của Trường Đại học Thành Đô trong cam kết thúc đẩy phát triển bền vững và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Trước đó, Việt Nam còn có 2 thành viên khác đến từ Việt Nam là Đại học Anh quốc Việt Nam và Trung tâm tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng – Trường Đại học An Giang.

Mạng lưới Sáng kiến HESI ra đời nhằm thúc đẩy sự giao thoa giữa giáo dục đại học, khoa học và hoạch định chính sách, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục đại học trong việc hỗ trợ phát triển bền vững.  

Mạng lưới HESI có 717 thành viên là các đối tác của Liên Hợp Quốc, các tổ chức giáo dục đại học, tổ chức sinh viên và các mạng lưới trường đại học. 

Theo Báo Tin tức

Trường Đại học Thành Đô

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Hotline: 0934 07 8668 – 0243 386 1601

Website: https://thanhdo.edu.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Tin tức khác

0934 078 668