Đại học Thành Đô

Home » THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ 2024

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ 2024

16/05/2024

Thực hiện kế hoạch năm học 2024, Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch nghỉ hè như sau:

  • Thời gian nghỉ hè: từ ngày 17/06/2024 đến hết ngày 14/07/2024.
  • Thời gian trở lại học tập và làm việc: từ ngày 15/07/2024.

Trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và sinh viên thực hiện đúng Luật Giao thông và các quy định hiện hành để đảm bảo an toàn trong thời gian nghỉ hè.

Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên, NCS và sinh viên toàn trường thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

Tin tức khác

0934 078 668