Thông báo lịch thi Cao học năm 2021

11/10/2021

Căn cứ Thông báo số 65 TB/HĐTS-ĐHTĐ ngày 07/10/2021 của Hội đồng Tuyển sinh - Trường Đại học Thành Đô về việc thông báo lịch thi tuyển sinh Cao học năm 2021 như sau:

  1. Thời gian, địa điểm
  • Phổ biến quy chế thi: 14h00 ngày 13/10/2021. Địa điểm: Zoom Meeting
  • Lịch thi: Ngày 14/10/2021
  •  Địa điểm: Tầng 7 – Nhà C, Trường Đại học Thành Đô

TT

MÔN THI

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

Cơ sở ngành

07h30p – 11h30p

 

2

Chuyên ngành

13h00p – 16h00p

 

3

Tiếng Anh

16h30p – 18h30p

 


 Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại khu vực thi từ 7h00p để làm thủ tục khai báo y tế, khi vào khu vực thi phải nghiêm túc thực hiện Quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo Số 66 TB/ĐHTĐ ngày 07 /10 /2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô.

2. Yêu cầu.

 Cán bộ coi thi và thí sinh có mặt tại khu vực thi từ 7h00p để làm thủ tục khai báo y tế, khi vào khu vực thi phải nghiêm túc thực hiện Quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo Số 66 TB/ĐHTĐ ngày 07 /10 /2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ