Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2021 - lần 2

09/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐHTĐ ngày 05/04/2021 của Trường Đại học Thành Đô, Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19/5/2021. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên ngày 14/5/2021 Ban tổ chức đã Thông báo đến cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn Trường thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị dời đến ngày 15/9/2021. Kể từ khi triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm và đăng ký đề tài của đông đảo các bạn sinh viên gửi tới Hội nghị. Hiện tại các báo cáo khoa học vẫn tiếp tục được hoàn thiện để gửi tới Ban chuyên môn.

 Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn Thành phố Hà Nội vẫn chưa được kiểm soát nên thời gian tổ chức Hội nghị không thể theo đúng như dự kiến. Ban tổ chức Hội nghị quyết định tạm thời chưa tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH ngày 15/9/2021 như đã Thông báo trước đó đến khi nào tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát.

Ban tổ chức Hội nghị đề nghị các Khoa tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn sinh viên đăng ký và hoàn thiện đề tài.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ