Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐH Thành Đô năm 2021

12/04/2021

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) là sự kiện thường niên được tổ chức  tại Trường Đại học Thành Đô, dưới sự chủ trì của Phòng Khoa học Công nghệ. Hội nghị SV NCKH  hàng năm là một sân chơi kích thích niềm đam mê sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với thử  thách của sự nghiệp nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới. Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời các bạn sinh viên gửi báo cáo tham dự Hội nghị SV NCKH năm 2021.

I. NỘI DUNG
- Nội dung của Hội nghị bao gồm các báo cáo về kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên liên quan đến các nhóm ngành: Công nghệ - Kĩ thuật; Ngôn ngữ - Du lịch; Kinh tế; Sức khỏe.
- Chấm điểm và trao giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường năm 2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian tổ chức
Dự kiến tổ chức ngày 19 tháng 5 năm 2021 (thứ tư).

2. Địa điểm
Hội trường, tầng 8, Nhà C, Trường Đại học Thành Đô.

3. Thành phần tham dự
- Hội đồng Trường; Ban giám hiệu;
- Khách mời;
-  Sinh viên NCKH, giảng viên hướng dẫn;
-  Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Thành Đô.

4. Các mốc thời gian
- Ban Tổ chức gửi Kế hoạch tổ chức Hội nghị tới các đơn vị: Trước ngày 10/4/2021.
- Các Khoa tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa để đánh giá và lựa chọn các báo cáo đạt chất lượng tham gia Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường. Đảm bảo mỗi Khoa có ít nhất từ 02 đến 05 báo cáo tham gia Hội nghị cấp Trường: Trước ngày 05/5/2021.
-  Các Khoa tổng hợp và gửi báo cáo tham gia Hội nghị cấp Trường cho Ban Thư ký: Trước ngày 07/5/2021.

5. Yêu cầu về nội dung, ngôn ngữ, hình thức và quy cách trình bày báo cáo toàn văn
- Nội dung báo cáo: Là kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên liên quan đến các nhóm ngành: Công nghệ - Kĩ thuật; Ngôn ngữ - Du lịch; Kinh tế; Sức khỏe.
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh  
- Hình thức trình bày báo cáo: Khổ giấy A4, lề trên 2.5 cm; lề dưới 2.5cm; lề trái 2.5cm; lề phải 2.0cm; font chữ Time New Roman; cỡ chữ 13; giãn dòng 1.2; first line 1.2 cm; giãn khổ after 6pt.
+ Độ dài: khoảng 3000-8000 từ/bài.
+ Tác giả ghi rõ họ tên, lớp, khóa, khoa, số điện thoại, email để liên lạc.
+ Chuẩn trích dẫn: APA

6. Hình thức trình bày báo cáo tại Hội nghị 
- Thời lượng báo cáo: Các báo cáo được chọn thuyết trình, mỗi báo cáo trình bày 20 phút, thảo luận 05 phút.

- Tác giả chuẩn bị Slide trình bày tại Hội nghị theo yêu cầu của Ban tổ chức. (Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh).

7. Địa chỉ nhận bài và thông tin liên hệ
- Nguyễn Thị Hảo (Phòng KHCN, Trưởng ban thư ký), địa chỉ email: nthao@thanhdo.edu.vn; điện thoại: 0982.951.202.

Phòng Khoa học Công nghệ - trường ĐH Thành Đô kính đề nghị các cán bộ, giảng viên tích cực tham gia hướng dẫn và tạo điều kiện cho sinh viên gửi báo cáo tham dự Hội nghị.

Trân trọng.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ