Đại học Thành Đô

Home » TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ TỔ CHỨC THI, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA/QUỐC TẾ

17/03/2023

Trường Đại học Thành Đô xếp hạng 19 các trường đại học tư thục hàng đầu Asean +2023 (AppliedHE). Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia; đạt Ba sao về chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng trong bảng xếp hạng các trường đại học Asean (UPM).

Trường Đại học Thành Đô đạt Ba sao về chất lượng đào tạo theo định hướng ứng dụng trong bảng xếp hạng các trường đại học Asean (UPM)

Trường Đại học Thành Đô được Tổng cục Du lịch cho phép tổ chức thi, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế theo giấy phép số 373/TCDL-LH.  Sinh viên ngành Việt Nam học, Quản trị Khách sạn, Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Thành Đô được thi, cấp chứng Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/ quốc tế ngay tại trường vào ngày 09/4/2023 mà không cần học bổ sung kiến thức. Chứng chỉ hướng dẫn du lịch giúp sinh viên đủ điều kiện xin cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch.

Hình ảnh sinh viên Khoa Du lịch – Ngoại ngữ K10 thực tập tại Sun World Bà Nà Hills

Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khác của Trường Đại học Thành Đô và các trường khác có nhu cầu được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/ quốc tế sẽ tham gia khóa học online ngắn hạn và tham dự kỳ thi để được cấp chứng chỉ do Nhà trường tổ chức.

Tin tức khác

0934 078 668