Vui học trực tuyến - dừng đến trường nhưng không ngừng học

28/09/2021

Thân gửi Thado-er!
Nhằm giúp các Thado-er yên tâm công tác trong mùa dịch, vượt qua trở ngại thiếu thiết bị học trực tuyến hiệu quả cho con em CB GV, nhà trường tổ chức thực hiện chương trình: Vui học trực tuyến.

Các Thado-er được mượn máy tính bảng (Tablet) của Trường để sử dụng cho con em mình học tại nhà trong mùa dịch (tối đa 2 tablet). Nhà trường đồng thời sẽ hỗ trợ cài đặt các ứng dụng (nếu cần).
Các Thado-er có nhu cầu, vui lòng đăng ký form thông tin dưới đây.

Link đăng ký mượn máy tính bảng: 

Thời gian hết hạn đăng ký: 15h ngày 28 tháng 9 năm 2021.
Thời gian nhận thiết bị: 9h00 - 11h00 ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại Phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Thành Đô

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ