Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Đại học Thành Đô năm 2020

07/01/2021

Trường Đại học Thành Đô - Ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo bậc đại học của Việt Nam, được thành lập ngày 30/11/2004. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Thành Đô là:

"TRÍ - NĂNG - NHÂN - HÒA"

TRÍ        : Là phát triển về Trí Tuệ

NĂNG   : Là nâng cao Năng Lực

NHÂN   : Là rèn luyện Nhân Cách

HÒA      : Là kiến tạo Hòa Hợp

Trường Đại học Thành Đô  hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp.

Trường Đại học Thành Đô  Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên Đại học Thành Đô năm 2020: Chi tiết xem tại đây!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ