Chương trình tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe | Đại học Thành Đô

17/07/2020

Thực hiện chương trình công tác của Ban chăm sóc sức khỏe Trường Đại học Thành Đô, nhằm nâng cao kiến thức về phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và nhân viên toàn Trường.

Trường Đại học Thành Đô thông báo triệu tập cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe như sau:

Thành phần tham gia

        100%  cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Thời gian

       14h00 thứ 6 ngày 24/07/2020.

Địa điểm

       Hội trường tầng 8 nhà C.

Yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo và quán triệt tới cán bộ, giảng viên và nhân viên  tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ