Đại học Thành Đô

Home » Crystal structure of potassium hydrogen bis((E)-2- {4-[3-(thiophen-3-yl)acryloyl]phenoxy}acetate)

Crystal structure of potassium hydrogen bis((E)-2- {4-[3-(thiophen-3-yl)acryloyl]phenoxy}acetate)

16/11/2021

Tin tức khác

0934 078 668