Đại học Thành Đô

Home » Nghiên cứu khoa học: Crystal structure of potassium hydrogen bis((E)-2- {4-[3-(thiophen-3-yl)acryloyl]phenoxy}acetate)

Nghiên cứu khoa học: Crystal structure of potassium hydrogen bis((E)-2- {4-[3-(thiophen-3-yl)acryloyl]phenoxy}acetate)

16/11/2021

16/11/2021

Báo cáo khoa học: Crystal structure of potassium hydrogen bis((E)-2- {4-[3-(thiophen-3-yl)acryloyl]phenoxy}acetate)

Chi tiết xem tại đây!

Tin tức khác

0934 078 668