Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

22/04/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021 tới đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thực hiện công văn số 1436/BGDĐT-PC ngày 13 tháng 4 năm 2021 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” với mục đích tuyên truyền về cuộc bầu cử, giúp người dân tiếp cận và tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Chi tiết như sau:

Đối tượng tham gia dự thi: cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên, sinh viên

Nội dung thi: Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx . Người dự thi truy cập đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 20 câu hỏi (bao gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp, 01 câu dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm) trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet.

Thời gian thi: 30 ngày (từ 0h00 ngày 01/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021).

Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

Giải thưởng cuộc thi: gồm 01 Giải Nhất: 20.000.000 đồng/giải; 05 giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải; 10 giải Ba: 3.000.000 đồng/giải; 20 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải).

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ