Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”

30/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 12 KH/TĐTN-BTG ngày 08/01/2018 về việc tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô;

   Thực hiện Kế hoạch về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thành Đô thông báo tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lành mạnh, bổ ích nhằm củng cố, nâng cao kiến thức lịch sử thời kỳ khánh chiến chống Mỹ cứu nước cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô; qua đó khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nâng cao hiệu quả phương thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử đấu tranh, truyền thống cách mạng của dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân Thủ đô và các địa phương khác.

 - Cuộc thi được phát động, triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Việc thiết kế phần mềm thi trực tuyến phải đảm bảo tiện ích, dễ sử dụng, giao diện hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu thẩm mỹ của thế hệ trẻ và nhân dân.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG THI

1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

2. Đối tượng dự thi: Đối tượng tham gia là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập tại Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Đối với Trường Đại học Thành Đô: Đối tượng là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường.

3. Nội dung thi:

- Những kiến thức về lịch sử bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước trước, trong cuộc Tổng tiến công; ý nghĩa lịch sử trọng đại, vai trò của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Các cột mốc lịch sử, địa danh quan trọng của Cuộc Tổng tiến công, những tấm gương anh hùng liệt sĩ, người Việt Nam tiêu biểu tham gia trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI

1. Thời gian:

- Khai mạc cuộc thi: 08h00 ngày 02/3/2018 (thứ Sáu).

- Thời gian chính thức: từ ngày 02/3/2018 đến ngày 16/3/2018.

          - Công bố kết quả chung cuộc: Cuối tháng 3/2018

2. Hình thức thi : Thi trực tuyến      

* Cách thức đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: 

Ban Tổ chức sẽ mở trang điện tử của Cuộc thi để thí sinh vào đăng ký, tạo tài khoản của cá nhân khi đăng ký thông tin cần thiết theo mẫu. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một tài khoản duy nhất để tham gia Hội thi.

Thí sinh có thể đăng ký tài khoản mới hoặc sử dụng tài khoản Facebook, Google để đăng nhập và tham gia phần thi trực tuyến tại trang website chính thức của cuộc thi: tuoitrehanoi.com hoặc qua đường các link dẫn trên trang Tuổi trẻ Thủ đô online  https://tuoitrethudo.com.vn/ ; trên trang page FB: Thành đoàn Hà Nội; trang tin điện tử Thành Đoàn Hà Nội www.thanhdoanhanoi.gov.vn và các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn. Mỗi ngày thi, thí sinh được tối đa 03 lần dự thi.

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản:  08h00 ngày 02/03/2018 (thứ Sáu)

  * Cách thức thi:

Thí sinh phải thi qua 2 phần thi: Khởi động, Theo dòng lịch sử.

+ Phần 1 “Khởi động” (40 điểm): có tất cả 10 câu hỏi. Trong thời gian nhanh nhất thí sinh lựa chọn đáp án đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng, mỗi câu trả lời chính xác sẽ được 4 điểm.

+ Phần 2 “Theo dòng lịch sử” (60 điểm):  có tất cả 10 câu hỏi. Trong thời gian nhanh nhất thí sinh lựa chọn các đáp án đúng để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng, mỗi câu trả lời chính xác sẽ được 6 điểm.

+ Phần 3: Thí sinh nhập dự đoán số người tham gia dự thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  1. :

- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội

- 01 giải Nhì: trị giá 2.000.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội

- 02 giải Ba: trị giá 1.000.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội

- 03 giải Khuyến khích: trị giá 500.000đ + khen thưởng của Thành đoàn Hà Nội

2. Giải thưởng phụ

- 01 giải đơn vị có số lượng thí sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất: trị giá 1.000.000đ

(Trên cơ sở nguồn lực xã hội hóa của Thành đoàn, cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi)

V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Để đảm bảo tính công bằng giữa các thí sinh, bảo mật thông tin có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi các thành viên của Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Bộ phận biên soạn câu hỏi, Bộ phận đối tác hỗ trợ kỹ thuật phần mềm không được đăng ký tài khoản tham gia cuộc thi.

- Ban Tổ chức: có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai Cuộc thi đảm bảo hiệu quả, thiết thực; phối hợp bộ phận kỹ thuật đảm bảo chấm điểm chính xác, công bằng cho mỗi tài khoản dự thi.

- Tổ thư ký: có trách nhiệm tổng hợp các nội dung cuộc họp của Ban Tổ chức, tổng hợp kết quả thi theo tuần phục vụ công tác trao giải.

- Bộ phận biên soạn câu hỏi và hỗ trợ kỹ thuật cho cuộc thi: chịu trách nhiệm bảo quản, bảo đảm an toàn thông tin về câu hỏi, câu trả lời và kỹ thuật của cuộc thi.

- Đối với các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Bộ phận biên soạn câu hỏi, hỗ trợ kỹ thuật có dấu hiệu để lọt, lộ thông tin về đáp án câu hỏi, kết quả cuộc thi ra ngoài cho bất kỳ thí sinh nào trong thời gian tổ chức Cuộc thi sẽ bị hủy bỏ tư cách thành viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

- Đối với thí sinh nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận can thiệp vào phần mềm trực tuyến của Ban Tổ chức hoặc can thiệp để nhận đáp án các câu hỏi gây ảnh hưởng đến kết quả, mất công bằng trong cuộc thi sẽ bị hủy bỏ tư cách thí sinh và đạt giải, phải hoàn trả toàn bộ giải thưởng về cho Ban Tổ chức và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ