Đại học Thành Đô điều chỉnh kế hoạch nghỉ hè để ứng phó với dịch COVID -19

03/08/2020

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trường Đại học Thành Đô thông báo điều chỉnh kế hoạch nghỉ hè, kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo đối với Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên (CB-GV- SV), cụ thể như sau:

1. Kế hoạch nghỉ hè

Toàn thể CB-GV-SVnghỉ hè từ ngày 27/07/2020 đến hết ngày 16/08/2020. Ngày 17/08/2020 toàn thể CB-GV-SV trở lại làm việc và học tập bình thường (Sinh viên cập nhật lịch học chi tiết của phòng Đào tạo)

2. Công tác tuyển sinh

Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh của Trường lên kế hoạch dự kiến nhập học và đào tạo cho sinh viên khóa 12 trình Hội đồng tuyển sinh thông qua.

3. Công tác đào tạo

Phòng Đào tạo lên kế hoạch đào tạo từ ngày 17/08/2020 cho các lớp, đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch bệnh theo các hình thức tập trung, trực tuyến

Phòng TC-HC chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Các cá nhân thực hiện công việc theo nội dung thông báo, khi đi làm việc cần thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện giãn cách trong khi làm việc tại Trường.

Đề nghị các đơn vị triển khai nội dung thông báo tới CB-GV- SV phối hợp thực hiện.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ