Đại học Thành Đô vươn tầm chất lượng giáo dục thế giới

04/06/2020

Ngày 06/03/2020, trường Đại học Thành Đô chính thức là thành viên của liên minh các trường đại học Hanseatic (HLU)


Giấy chứng nhận tham gia liên minh HLU của Đại học Thành Đô

Liên minh các trường đại học Hanseatic (HLU) được thành lập bởi Đại học Khoa học ứng dụng Hanze, Hà Lan vào tháng 4 năm 2018 là một liên minh đại học với tinh thần phục hồi các mục tiêu cao cả về sự cởi mở và hợp tác giữa 190 quốc gia thành phố của Liên minh Hanseatic ban đầu đã từng phát triển thịnh vượng ở châu Âu từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17.

Trở thành thành viên của HLU, trường Đại học Thành Đô chính thức hội nhập với các trường đại học trên toàn thế giới với sứ mệnh cùng nhau giải quyết tác động thực sự của giáo dục đại học đối với xã hội và công nghiệp.  Các thành viên thuộc HLU tập trung vào ứng dụng thực tiễn của khoa học và công nghệ để làm cơ sở cho bảng xếp hạng đại học thế giới. Thay vì chỉ là sản phẩm của các tài liệu nghiên cứu và trích dẫn mà hiện nay vẫn đại diện cho phần lớn các yếu tố được sử dụng để so sánh và đánh giá chất lượng của một trường đại học.

Gia nhập HLU là một bước tiến mới ra thế giới để trường Đại học Thành Đô  tiếp cận với các nền giáo dục hiện đại, các giải pháp giáo dục tiên tiến nhất, từ đó góp phần xây dựng một môi trường giáo dục vững mạnh về trí lực, đáp ứng tầm nhìn, sứ mệnh mà nhà trường đã đề ra, khẳng định thương hiệu và vị thế của đại học Thành Đô trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ