ĐT - Lịch thi lại lần 2 các lớp chính quy khóa 6,7,8,9

29/03/2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Thành Đô thông báo Lịch thi lại các lớp chính quy khóa 6,7,8,9.

Chi tiết xem tại đây!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ