Gia hạn thời gian tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2019

10/10/2019

Căn cứ Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Thành Đô;

Căn cứ vào Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2019 ngày 21/6/2019;

Viện Đào tạo sau đại học và Trung tâm tuyển sinh & giới thiệu việc làm thống nhất gia hạn thời gian thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 như sau:

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/11/2019;

  • Ôn tập, học bổ sung kiến thức: Từ 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019;
  • Thi tuyển (dự kiến): Ngày 21,22/12/2019;
  • Nhập học (dự kiến): Ngày 15/01/2020.

Nhanh tay đăng ký nhập học ngay từ bây giờ !

Trường Đại học Thành Đô thông báo!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ