Đại học Thành Đô

Home » GỢI MỞ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ”

GỢI MỞ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ”

25/05/2024

Đây cũng chính là chủ đề chính được thảo luận tại Hội thảo khoa học chiều ngày 24/5, được tổ chức bởi Trường Đại học Thành Đô với sự tham gia trao đổi của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, giảng viên Khoa Kinh tế – Luật.

Hội thảo có sự tham gia của PGS.TS Phan Thị Thanh Thảo – Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô, PGS.TS Đào Thị Ái Thi – Phó hiệu trưởng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, cùng các Giảng viên khoa Kinh tế – Luật. Đặc biệt hội thảo có sự tham gia của Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành – Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch hội đồng Lý luận Trung ương và GS.TS Trần Thọ Đạt – Chủ tịch Hội đồng khoa học đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân.

PGS.TS Đào Thị Ái Thi – Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa Kinh tế – Luật phát biểu mở đầu và chủ trì các phiên làm việc của hội thảo

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng chuyển đổi số đã, đang và sẽ tiếp tục có những tác động sâu rộng và toàn diện đến sự phát triển của kinh tế xã hội. Do đó, đổi mới sáng tạo (ĐMST) là vấn đề cốt lõi được đặt ra xuyên suốt, thúc đẩy thực hiện trên mọi lĩnh vực đời sống, trong đó quản lý kinh tế đặc biệt cần những giải pháp đột phá, khác biệt và mang tính chiến lược.

Mở đầu các tham luận có tại Hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Phúc – Giảng viên Trường Đại học Thành Đô, đã đưa ra những nền tảng quan trọng về ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối vào nền kinh tế Việt Nam. Đưa ra những yếu tố lịch sử, lý giải vị trí của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bên cạnh đó chỉ ra những thành tựu, hạn chế và giải pháp đổi mới trong quản lý kinh tế.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, với tham luận về “Chuyển nền kinh tế Việt Nam sang dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”
PGS.TS Vũ Văn Phúc, với tham luận về “Chuyển nền kinh tế Việt Nam sang dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”

Trong phạm vi tham luận, PGS.TS Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh về những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đã nâng cao đáng kể về năng suất lao động, đề cao vai trò của con người là chủ thể tạo ra các giá trị cốt lõi và là trọng tâm của sự phát triển bền vững. Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng khi tốc độ tăng trưởng GDP đã dần chững lại trong bối cảnh các nguồn tài nguyên bắt đầu cạn dần. Điều này, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần phải đổi mới sáng tạo nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. 

PGS.TS Nguyễn Văn Thành với tham luận “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”
PGS.TS Nguyễn Văn Thành với tham luận “Đổi mới tư duy về quản lý năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo trong thế giới chuyển đổi trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 (4.0) tại Việt Nam”

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo được coi là động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực nghiên cứu về đổi mới sáng tạo. Để đạt được các mục tiêu, cần tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn. Đó cũng là những nội dung được các nhà nghiên cứu khẳng định.

Nhà nghiên cứu, Giảng viên, Nghiên cứu sinh chia sẻ và đóng góp các nội dung trao đổi tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong quản lý kinh tế phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số”
Nhà nghiên cứu, Giảng viên, Nghiên cứu sinh chia sẻ và đóng góp các nội dung trao đổi tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong quản lý kinh tế phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số”

Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế số hàng đầu khu vực ASEAN trong bối cảnh công nghệ mới ngày càng phát triển, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa đo lường được quy mô kinh tế số theo chuẩn mực quốc tế; chưa phản ánh chính xác được quy mô, mức độ đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng, phát triển kinh tế. Những nội dung có trong tham luận của GS.TS Trần Thọ Đạt tập trung phân tích thực trạng đo lường quy mô kinh tế số Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số giải pháp nhằm đo lường chính xác quy mô kinh tế số của Việt Nam.

GS.TS Trần Thọ Đạt chia sẻ nội dung trọng tâm về “Khái niệm và đo lường kinh tế số ở Việt Nam”
GS.TS Trần Thọ Đạt chia sẻ nội dung trọng tâm về “Khái niệm và đo lường kinh tế số ở Việt Nam”

Hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh được coi là giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Đổi mới sáng tạo xanh bao gồm tất cả các loại hình ĐMST góp phần tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình quan trọng nhằm giảm tác hại, tác động và suy thoái môi trường đồng thời tối ưu hoá việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

TS. Trần Thị Hằng với tham luận về “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”

TS. Trần Thị Hằng chỉ ra các giải pháp thúc đẩy ĐMST xanh nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam. Mở ra không gian trao đổi về một số vấn đề đặt ra trong thúc đẩy ĐMST xanh ở Việt Nam cũng như cơ hội, thách thức, vai trò của nhà nước trong thúc đẩy ĐMST xanh; kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam trong xây dựng năng lực khoa học công nghệ và các chính sách đồng bộ, phù hợp với đặc thù của ĐMST xanh. Qua đó, gợi mở những hướng đi nghiên cứu trọng tâm dành cho các nghiên cứu sinh ngành quản lý kinh tế.

Các tham luận trình bày tại hội thảo khoa học xoay quanh những vấn đề trọng tâm, gợi mở các phương hướng, giải pháp về đổi mới sáng tạo trong quản lý kinh tế

Hội thảo đã tạo ra một không gian học thuật giúp các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh Trường Đại học Thành Đô tiếp cận thêm nhiều kiến thức, cập thật thông tin, xu hướng trong lĩnh vực kinh tế, quản lý. Đặc biệt với những tham luận được chia sẻ tại hội thảo, bao gồm các nội dung từ tổng thể đến chi tiết, từ những vấn đề lý luận đến thực tiễn về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… đã mang đến những cơ sở nền tảng, nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm và gợi mở các hướng nghiên cứu trong các khía cạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong quản lý kinh tế.

 

Trường Đại học Thành Đô đào tạo Sau đại học ngành Quản lý kinh tế, nhà trường luôn xác định nghiên cứu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng một cộng đồng học thuật, đóng góp tích cực các công trình nghiên cứu và cung cấp giải pháp cho các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Tiến sĩ Quản lý kinh tế 2024

Thạc sĩ Quản lý kinh tế 2024

Trường Đại học Thành Đô

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Hotline: 0934 07 8668 – 0243 386 1601

Website: https://thanhdo.edu.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Tin tức khác

0934 078 668