Hội nghị nghiên cứu khoa học và công nghệ Vietnam Journal of Science and Technology 55

05/05/2019

Hội nghị nghiên cứu khoa học và công nghệ Vietnam Journal of Science and Technology 55.

DESIGN AND SIMULATION ANALYSIS OF AN ELECTROSTATIC ACTUATOR FOR IMPROVING THE PERFORMANCE OF SCANNING PROBE NANOLITHOGRAPHY

(Chi tiết xem tại đây)

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ