Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia "Các giải pháp về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035”

28/02/2022

Với mục đích tạo diễn đàn khoa học thảo luận, trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà quản lý về các giải pháp và chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam, hướng tới việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách tài chính cho giáo dục đại học tầm nhìn 2035. Qua đó giúp cho cán bộ, giảng viên của Nhà trường được giao lưu, học hỏi từ các nhà khoa học trong nước, Trường Đại học Thành Đô phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Các giải pháp về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035”.

         Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra từ 8hh30 đến 11h30 (Thứ Bảy, ngày 05/3/2022)
        - Địa điểm: Hội trường Hoa hồng (Rose hall), Trường Đại học Thành Đô.
        -  Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

Chương trình dự kiến:

Tham luận 1: Nghiên cứu về sự sẵn sàng chi trả chi phí của sinh viên trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục - TS. Phạm Hùng Hiệp Trường Đại học Phú Xuân.

Tham luận 2: Đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học Việt Nam - TS. Nguyễn Thùy Linh, Bộ Tài chính.

Tham luận 3: Chính sách và giải pháp đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học - PGS.TS. Lê Trung Thành Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Tham luận 4: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các đại học tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016: Phương pháp phân tích bao đóng dữ liệu - TS. Trần Thiện Vũ, Đại học Đà Nẵng.

Tham luận 5: Phát triển đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy phát triển KH&CN - TS. Nguyễn Mai Hương, Bộ KH&CN.

Kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các cán bộ, giảng viên quan tâm tham dự Hội thảo trực tuyến.

Đăng ký tham dự:

Ms Hảo, phòng Khoa học công nghệ, điện thoại 0982.951.202

Email: nthao@thanhdo.edu.vn

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ