Hội thảo Khoa học cấp Trường nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành Kinh tế trường Đại học Thành Đô

02/03/2021

Đào tạo gắn liền với thực tiễn là một trong những yếu tố then chốt, quyết định tới sự tồn tại và phát triển của các trường đại học. Trong những năm qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, Khoa Kinh tế Trường Đại học Thành Đô luôn đặc biệt quan tâm tới công tác thực hành, thực tế, thực tập tốt nghiệp của sinh viên nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn công việc, đồng thời muốn đẩy mạnh hơn nữa mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp - nơi đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm đào tạo của Nhà trường.

Với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên Khoa Kinh Trường Đại học Thành Đô tổ chức sử dụng nguồn nhân lực có cơ hội nghiên cứu, trao đổi, phân tích, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thêm các luận cứ khoa học.Qua đó, đánh giá thực trạng kết quả đào tạo nhóm ngành Kinh tế của Trường Đại học Thành Đô trong 5 năm qua. Rút ra các bài học thành công, các kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhóm ngành Kinh tế của Nhà trường. Đề xuất các biện pháp thiết thực, có hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành Kinh tế trong Nhà trường.


Sinh viên ĐH Thành Đô học thực tế tại Doanh nghiệp

Nội dung của hội thảo bao gồm các báo cáo, tham luận (bài nghiên cứu thực nghiệm, bài chia sẻ kinh nghiệm thực tế, bài tổng kết lý thuyết hoặc bình luận, nêu quan điểm) liên quan đến các vấn đề sau: Đánh giá công tác đào tạo nhóm ngành Kinh tế trường Đại học Thành Đô trong những năm qua;Các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhóm ngành Kinh tế trường Đại học Thành Đô; Xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo nhóm ngành Kinh tế đáp ứng nhu cầu xã hội; Phối hợp công tác của khoa Kinh tế và các cơ quan chức năng trong tổ chức, quản lý công tác đào tạo; Các vấn đề liên quan khác...

Thời gian (dự kiến), địa điểm
Thời gian:
+) Thời gian nhận báo cáo, tham luận trước ngày 08/3/2021.
+) Tổ chứcTừ 8h00 đến 11h30 (Thứ Sáu - ngày 19 tháng 3 năm 2021).
-  Địa điểm: Phòng họp, tầng 2, Nhà C, Trường Đại học Thành Đô.

Địa chỉ nhận bài và thông tin liên hệ
- Nguyễn Thị Hảo
(Phòng KHCN, Trưởng ban thư ký), địa chỉ email: nthaothanhdo@gmail.com; điện thoại: 0982.951.202.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ