Đại học Thành Đô

Home » Hội thảo khoa học “Ứng dụng không gian ba chiều (3D) trong giảng dạy và tính toán, thiết kế”

Hội thảo khoa học “Ứng dụng không gian ba chiều (3D) trong giảng dạy và tính toán, thiết kế”

30/10/2021

30/10/2021
<!–59
19–>

Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ giảng dạy đã thực sự mang lại hiệu quả cao, giúp bài giảng trở nên sinh động và thực tế, góp phần phát triển kỹ năng tư duy và thực hành cho người học.

Trong đó, sử dụng các ứng dụng không gian ba chiều 3D vào giảng dạy được xem là một bước đột phá về phương pháp giảng dạy, cách thức tiếp cận mới cho người học và người dạy. Xuất phát từ mong muốn mang đến cho sinh viên môi trường học tập với cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi; chương trình đào tạo tiên tiến; môi trường rèn luyện năng động và sáng tạo. Chính vì vậy, sử dụng ứng dụng không gian ba chiều (3D) đã được Trường Đại học Thành Đô đã sớm đưa vào giảng dạy.

Để giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò của không gian ba chiều trong giảng dạy các ngành kỹ thuật, mô phỏng, tính toán, thiết kế các chi tiết và hệ thống Nhà trường tổ chức Hội thảo “Ứng dụng không gian ba chiều (3D) trong giảng dạy và tính toán, thiết kế”

Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra từ 13h30 đến 16h30 (Thứ Ba – ngày 02 tháng 11 năm 2021).

Nội dung Hội thảo sẽ tập trung trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề:

Tính bền các chi tiết bằng mô phỏng 3D; Ứng dụng không gian ba chiều trong tính toán và thiết kế chi tiết máy; Thiết kế mạch điện, điện tử bằng phần mềm Altium Designer Summer 9; Ứng dụng công nghệ 3D trong thiết kế đồ họa máy tính; Các vấn đề liên quan khác…

Tin tức khác

0934 078 668