Đại học Thành Đô

Home » Hội thao sinh viên Thành Đô năm 2018

Hội thao sinh viên Thành Đô năm 2018

06/12/2018

06/12/2018
<!–59
19–>

“HỘI THAO SINH VIÊN THÀNH ĐÔ NĂM 2018”

I. MỤC ĐÍCH

– Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2018);

– Nâng cao phong trào hoạt động của Đoàn trường, tăng cường tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi giữa các Liên chi, Chi đoàn và đoàn viên sinh viên trong Nhà trường;

– Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các đoàn viên thanh niên trong Nhà trường.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian và địa điểm

– Thời gian: 7h30, ngày 15 tháng 12 năm 2018 (Thứ Bẩy)

– Địa điểm: Sân trường Đại học Thành Đô

2. Nội dung thi đấu

– Kéo co (nam, nữ);

– Điền kinh (100m và cự ly trung bình nam, nữ);

– Cầu lông (Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ);

– Nhảy bao bố đôi nam nữ.                                                                             

3. Đối tượng và hình thức tham gia

* Đối tượng:

Là sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Thành Đô có tư cách đạo đức, có đủ sức khỏe tham gia các nội dung và có tham gia đóng bảo hiểm thân thể.

* Hình thức tham gia:

– Các đội và các vận động viên đăng ký theo Chi đoàn; Bí thư Chi đoàn tổng hợp danh sách về cho Ban tổ chức theo đúng thời gian quy định.

– Danh sách đăng ký thi đấu gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 10/12/2018 tại văn phòng Đoàn trường hoặc liên hệ đồng chí Lê Trạch Trưởng – UVBTV Đoàn trường (ĐT: 0989.252385).

– Mỗi lớp có thể tham gia các nội dung sau:

+ Một đội kéo co nam (10 VĐV).                                                                                      

+ Một đội kéo co nữ (10 VĐV).

+ 01 VĐV Nam chạy cự ly trung bình (1500m).

+ 01 VĐV Nữ chạy cự ly trung bình (800m).

+ 01 VĐV Nam chạy cự ly ngắn (100m).

+ 01 VĐV Nữ chạy cự ly ngắn (100m).

+ 01 đơn nam cầu lông.

+ 01 đơn nữ cầu lông.

+ 01 đôi nam nữ cầu lông (lớp phải có nam và nữ).

+ 01 đôi nam nữ nhảy bao bố.

Lưu ý: Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 nội dung thi đấu

4. Cơ cấu giải thưởng

Ban tổ chức sẽ trao thưởng và chứng nhận:

– Giải nhất kéo co (nam, nữ)

– Giải nhì Kéo co (nam, nữ)

– Giải ba kéo co (nam, nữ)

– Giải nhất chạy việt giã (nam, nữ)

– Giải nhì chạy việt giã (nam, nữ)

– Giải ba chạy Việt giã (nam, nữ)

– Giải nhất chạy 100m (nam, nữ)

– Giải nhì chạy 100m (nam, nữ)

– Giải ba chạy 100m (nam, nữ)

– Giải nhất nhảy bao bố (nam, nữ)

– Giải nhì nhảy bao bố (nam, nữ)

– Giải ba nhảy bao bố (nam, nữ)

– Giải nhất cầu lông đơn nam

– Giải nhì cầu lông đơn nam

– Giải ba cầu lông đơn nam

– Giải nhất cầu lông đơn nữ

– Giải nhì cầu lông đơn nữ

– Giải ba cầu lông đơn nữ

– Giải nhất cầu lông đôi nam, nữ

– Giải nhì cầu lông đôi nam, nữ

– Giải ba cầu lông đôi nam, nữ

5. Chi tiết liên hệ:

– Văn phòng Đoàn Thanh niên, Tầng 2 Nhà C, Đại học Thành Đô
– Thầy Lê Trạch Trưởng – 0989252385 (UVBTV Đoàn trưởng)
– Thầy Nguyễn Đức Tiến – 0944266098 (Bí thư LC Đoàn Giáo viên)

Tin tức khác

0934 078 668