Kế hoạch tổ chức đón tiếp và làm việc với Công ty Fintech Nhật bản

09/10/2019

Nhằm tăng cường sự hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, tạo điều kiện về học tập và thực hành cho sinh viên, Trường Đại học Thành Đô có kế hoạch tổ chức đón tiếp và làm việc với Công ty Fintech Nhật Bản.

Thời gian: 16h00 ngày 10/10/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà C

Thành phần tham gia:

* Trường Đại học Thành Đô:

+ PGS. TS Trần Đăng Bộ - Trưởng phòng KHCN & HTQT

+ Ths. Phạm Trọng Phước – Khoa CNKT Ô tô

+ Sinh viên Khoa Ô tô

* Đại diện phía Công ty Fintech Nhật Bản: Đại diện Công ty

Đại học Thành Đô thông báo!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ