Lịch học và Thi học kỳ 2 của sinh viên Đại học Thành Đô năm học 2019 - 2020

30/04/2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học và công văn số 1398/BGDĐT – GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID 19 trong trường học, Trường Đại học Thành Đô triển khai kế hoạch học tập, thi học kỳ, bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID 19 cụ thể như sau:

Tổ chức triển khai kế hoạch học tập đảm bảo an toàn cho sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên Đại học Thành Đô. Tổ chức học tập đảm bảo đầy đủ kiến thức theo chương trình đào tạo cho sinh viên; đồng thời tổ chức kỳ thi học kỳ, bảo vệ đồ án, khóa luận nhằm kiểm tra đánh giá, công nhận kết quả học tập theo quy định cho sinh viên.

Yêu cầu:

+ Sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên Đại học Thành Đô không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Nếu sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

+ 100% sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên Đại học Thành Đô đeo khẩu trang trên đường đến trường và tại trường học; đồng thời phải đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi vào trường và lớp học.

+ Sinh viên, học viên học trên lớp ngồi theo đúng vị trí do giảng viên quy định, ngồi đúng khoảng cách tối thiểu 1,5 m để đảm bảo an toàn trong quá trình học tập và thi học kỳ tại trường. Đồng thời, sinh viên, học viên điểm danh khi học trực tuyến, trên lớp đầy đủ; tham dự các kỳ thi đầy đủ, đúng giờ, đúng quy định.

+ Giảng viên chuẩn bị bài giảng theo quy định, điểm danh sinh viên, học viên theo quy chế. Sắp xếp chỗ ngồi cho sinh viên theo đúng khoảng cách quy định của Bộ Y tế, khoảng cách chỗ ngồi giữa các sinh viên, học viên phải đảm bảo tối thiểu 1,5 m.

+ Phòng Đào tạo Đại học Thành Đô cấp phòng học theo số lượng sinh viên, đảm bảo khoảng cách ngồi giữa sinh viên và số lượng sinh viên của mỗi phòng học, phòng thi không quá 20 người theo đúng quy định.

+ Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục Đại học Thành Đô theo dõi tình hình sức khỏe của sinh viên và kiểm tra việc đeo khẩu trang, thực hiện học tập của sinh viên và giảng viên.

+ Phòng Y tế Đại học Thành Đô tổ chức đo thân nhiệt của sinh viên

+ Các đơn vị chức năng tổ chức kỳ thi học kỳ, bảo vệ đồ án, khóa luận cho sinh viên theo đúng quy định.

Chi tiết lịch học và thi xem tại đây: Lịch học và Thi của sinh viên Đại học Thành Đô năm học 2019 - 2020

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ