Lịch nghỉ hè của sinh viên và học viên năm 2020 | Đại học Thành Đô

07/07/2020

Thông báo: Lịch nghỉ hè của sinh viên và học viên Đại học Thành Đô năm 2020

Nhà trường thông báo lịch nghỉ hè của các lớp và lịch học năm học mới như sau:

1. Thời gian nghỉ hè: từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 10/8/2020

2. Lịch học năm học mới 2020 - 2021:  bắt đầu từ ngày 11/8/2020 các lớp học bình thường theo thời khóa biểu. Đối với các lớp có lịch học của ngày thứ 2 (10/8/2020) sẽ học bù vào ngày thứ 7 (15/8/2020)

 Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn trường quán triệt đầy đủ đến cán bộ, giảng viên, và sinh viên, học viên nghiêm túc thực hiện theo đúng thông báo này./.

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế năm 2020

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ