Lịch phỏng vấn sinh viên thực tập Bà Nà Hill 2019

29/10/2019

Để chuẩn bị cho đợt thực tập sắp tới dành cho sinh viên Đại học Thành Đô tại Bà Nà Hill, Trường Đại học Thành Đô sẽ tổ chức buổi phỏng vấn dành cho các sinh viên thực tập, cụ thể như sau:

Thời gian: 13h00 ngày 26/11/2019

Đối tượng tham gia phỏng vấn:

  • Lớp D112K9: 19 sinh viên
  • Lớp ĐH QTKD K9: 20 sinh viên

Đề nghị các sinh viên thực tập (có danh sách kèm theo) có mặt đầy đủ để tham gia phỏng vấn!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ