Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 - Đại học Khóa 10

08/10/2019

Phòng Đào tạo thông báo: Lịch thi lần 2 học kỳ 2 Đại học Khóa 10 (Chi tiết xem tại đây!)

Ghi chú: SV phải đăng ký thi lại trên Website của nhà trường và đóng lệ phí thi lại tại Phòng TC-KT trước ngày 22/10/2019.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ