Đại học Thành Đô

Home » NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT

NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT

08/09/2023

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp hướng đến nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Luật và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thành Đô được giao lưu, học hỏi từ các Nhà khoa học, Nhà trường tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Luật, Trường Đại học Thành Đô”

Thông tin tham dự Hội thảo:

  • Thời gian: Từ 13h30 – 16h30, Thứ Năm, ngày 14/09/2023
  • Địa điểm: Hội trường Hoa hồng

Kính mời Thầy Cô và các bạn sinh viên tham dự!

Tin tức khác

0934 078 668