Đại học Thành Đô

Home » PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO TRI THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ XẾP HẠNG Q1

PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO TRI THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ XẾP HẠNG Q1

27/10/2023

Theo thông tin từ NXB Emerald, TS. Phạm Hùng Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức, Trường Đại học Thành Đô, đã chính thức trở thành thành viên Ban biên tập của Tạp chí Research in Innovative Teaching & Learning (JRIT&L), một tạp chí về giáo dục đổi mới.

Là một tạp chí truy cập mở, JRIT&L được xây dựng với mục tiêu và sứ mệnh nhằm phản ánh tính năng động trong việc hệ thống hóa, triển khai, và đánh giá giáo dục. Hợp tác với NXB Emerald từ năm 2017, JRIT&L xuất bản những nghiên cứu hàng đầu về đa dạng các chủ đề trong lĩnh vực giáo dục.

Xuất bản hai số mỗi năm, Tạp chí JRIT&L tập trung vào những đổi mới trong dạy và học nhằm cung cấp thông tin cho các hoạt động tổ chức và chính sách giáo dục. Tạp chí đặc biệt khuyến khích những nghiên cứu ứng dụng, định hướng hành động, có thể có tác động ngay lập tức hoặc lâu dài đến việc thiết kế, cung cấp và đánh giá các chính sách và thực tiễn giáo dục, quản trị và du lịch.

TS Phạm Hùng Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức,  Trường Đại học Thành Đô

Tổng biên tập Tạp chí JRIT&L là GS.TS Zhonghe Wu, hiện công tác tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Sanford, Đại học Quốc gia Hoa Kỳ. Hai thành viên khác trong Ban biên tập cũng là thành viên của Trường Sanford là Trợ lý GS Sonia Rodríguez, Giám đốc Chương trình Tham vấn Giáo dục và PGS Gabriela Walker, hiện công tác tại Khoa Giáo dục đặc biệt.

Ngoài ra TS. Phạm Hùng Hiệp còn là thành viên Ban biên tập của nhiều tạp chí uy tín có thể kể đến như: Humanities and social sciences communications (Q1); Evaluation Review (Q2); European Journal of Education (Q1); Higher Education, Skills and Work-Based Learning (Q2); Journal of International Students (Q1).

TS Phạm Hùng Hiệp trở thành thành viên Ban biên tập tạp chí JRIT&L
TS. Phạm Hùng Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức – Trường Đại học Thành Đô trở thành thành viên Ban biên tập tạp chí JRIT&L

TS. Phạm Hùng Hiệp nhận bằng tiến sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Văn hóa Trung Hoa (Đài Loan-Trung Quốc). Ông là nhà sáng lập Chương trình Research Coach in Social Sciences, huấn luyện hơn 100 nhà nghiên cứu trẻ có công bố quốc tế đầu tiên và hàng chục học viên xin được học bổng thạc sĩ, tiến sĩ ở nhiều nước phát triển trên thế giới. TS. Hiệp hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Chuyển giao Tri thức REK, Trường Đại học Thành Đô. Ông đã công bố khoảng 60 bài báo/chương sách được chỉ mục tại Scopus/SSCI. TS. Hiệp hiện là thành viên Hội đồng biên tập/cố vấn của 6 tạp chí Scopus/SSCI.

Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức

Website: Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức – Đại học Thành Đô 

Tin tức khác

0934 078 668