Đại học Thành Đô

Home » QUY CHẾ TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ NĂM 2020

QUY CHẾ TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ NĂM 2020

10/06/2020

Trường Đại học Thành Đô được thành lập theo Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô. Trước đó, Trường Cao đẳng tư thục Công nghệ Thành Đô được thành lập theo Quyết định số 7687/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 30/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi tên thành Trường Cao đẳng công nghệ Thành Đô theo Quyết định số 3207/QĐ – BGDĐT ngày 26/6/2006.

Quy chế Tuyển sinh – Trường Đại học Thành Đô năm 2020: Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác

0934 078 668