Đại học Thành Đô

Home » SẮP DIỄN RA SEMINAR “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

SẮP DIỄN RA SEMINAR “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

26/04/2023

Google Scholar, Turnitin hay Mendeley… những cái tên không còn xa lạ đối với những người làm công tác nghiên cứu. Việc trang bị những công cụ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu giúp tìm kiếm, tra cứu và phân tích thông tin, bắt kịp xu hướng của thế giới.

Nhằm mục đích trang bị cho cán bộ các đơn vị phòng, khoa, trung tâm của Nhà Trường 

Hướng dẫn cán bộ, giảng viên Trường Đại học Thành Đô sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ.

Thông tin cụ thể buổi Seminar:

🕑 Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, ngày 28/04/2023

📍 Địa điểm: Hội trường Hoa Hồng

Gặp gỡ 02 Diễn giả: 

  • TS. Phạm Hùng Hiệp
  • ThS. Nguyễn Linh Chi

Seminar “Hướng dẫn sử dụng một số công cụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học” hướng đến cung cấp kiến thức và kỹ năng quan trọng trong sử dụng công cụ hỗ trợ nghiên cứu khoa học, cụ thể:

  • Thiết lập tài khoản Google Scholar và đồng bộ với các nghiên cứu đã công bố;
  • Sử dụng Turnitin để kiểm tra đạo văn;
  • Cài đặt và sử dụng Mendeley trong việc trích dẫn.

Kính mời các Cán bộ, Giảng viên tham dự Seminar.

Tin tức khác

0934 078 668