Sinh viên Đại học Thành Đô quay trở lại học tập sau dịch Covid-19

29/04/2020

- Thực hiện công văn Số: 2234/BYT-MT ngày 21/04/2020 về việc triển khai phòng chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; 

- Công văn Số: 1398/BGDĐT-GDCT ngày 23/04/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học 

- Căn cứ kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 của Trường Đại học Thành Đô tại cuộc họp ngày 27/04/2020, 

Nhà trường thông báo thời gian quay lại học tập, làm việc và kế hoạch tiếp đón sinh viên được rõ!

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây:

Kế hoạch: Trường Đại học Thành Đô quay trở lại làm việc và học tập sau dịch COVID-19

Kế hoạch: Trường Đại học Thành Đô đón sinh viên quay trở lại trường sau dịch COVID-19


Sinh viên Đại học Thành Đô đi thực tế tại Doanh nghiệp

 

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ