Học viên, Sinh viên Đại học Thành Đô quay trở lại trường học tập từ ngày 07/09/2020

03/09/2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường Đại học Thành Đô; căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid 19, Nhà trường thông báo lịch học tập và làm việc tại trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên cao học toàn trường như sau:

1. Từ ngày 07/9/2020 giảng viên, sinh viên, học viên cao học trở lại trường làm việc và học tập bình thường theo kế hoạch của Phòng Đào tạo. Sinh viên, học viên cao học xem lịch học và lịch thi chi tiết trên tài khoản mã sinh viên tại địa chỉ: http://phongdaotao.thanhdo.edu.vn/TraCuuThongTin.aspx)

2. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học viên cao học thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Không được đến trường trong thời gian đang cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế hoặc có biểu hiện ốm, sốt, ho, thân nhiệt trên 37oC. Sinh viên và học viên cao học đang ở trong vùng cách ly chủ động liên hệ phòng Công tác sinh viên &TTrGD để được hỗ trợ.

- Trong thời gian làm việc, học tập tại trường, thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc theo quy định của Thành Phố Hà Nội. Đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định, thường xuyên rửa sạch tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp, Ký túc xá, khu làm việc.

3. Nhà trường chỉ tiếp nhận sinh viên, học viên cao học ở trong Ký túc xá từ ngày 06/9/2020. Khi sinh viên, học viên cao học quay lại trường học tập và vào ở Ký túc xá bắt buộc phải khai tờ khai y tế và nộp cho Phòng Y tế (Trực tại cổng chính) để được cấp giấy vào trường. 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ